Yn Eisiau: Cogydd Profiadol

Location
Benrhyn Llŷn
Salary
Ddibynnol ar oedran a phrofiad
Posted
14 Sep 2017
Closes
12 Oct 2017
Ref
225297616-01
Contact
Beverley Parsons
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Clwb Golff Nefyn a’r Cylch

Yn Eisiau: Cogydd Profiadol

Dyma gyfle cyffrous i Gogydd profiadol ennyn chwilfrydedd mewn cegin brysur yng Nghlwb Golff Nefyn ar Benrhyn Llŷn.

Cyfrifoldebau’r Cogydd:

  • Paratoi / cynhesu bwyd i’w weini i aelodau ac ymwelwyr
  • Darparu gwasanaeth cyflym o safon rhagorol
  • Gweithio fel rhan o dîm

I fod yn Ilwyddiannus yn y swydd, byddwch angen:

  • Profiad blaenorol fel cogydd wrth arlwyo i nifer fawr o gwsmeriaid
  • Y gallu i weithio ar eich liwt eich hun
  • Arddangos y gallu i weithio’n dda o dan bwysau
  • Sgiliau trefnu da
  • Sgiliau cyfathrebu rhagorol ac agwedd bositif

Bydd oriau’r swydd yn dymhorol (h.y. mwy o oriau yn yr haf o’i gymharu â’r gaeaf). 

Cyflog yn ddibynnol ar oedran a phrofiad.

E-bost CV i Beverley Parsons trwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar waelod y dudalen hon

Apply for Yn Eisiau: Cogydd Profiadol

Already uploaded your CV? Sign in to apply instantly

Apply

Upload from your computer

Or import from cloud storage

Your CV must be a .doc, .pdf, .docx, .rtf, and no bigger than 1MB


4000 characters left


By applying for a job listed on JobsWales.co.uk you agree to our terms and conditions and privacy policy. You should never be required to provide bank account details. If you are, please email us.