Datblygu’r Gadwyn Gyflenwi*

6 days left

Location
Aberystwyth
Salary
Cystadleuol
Posted
14 Sep 2017
Closes
02 Oct 2017
Ref
225296012-01
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Hybu Cig Cymru (HCC) yw’r corff strategol sy’n gyfrifol am ddatblygu, hybu a marchnata cig coch Cymru.

Cyfle Swydd Deniadol

  • Lleoliad Yn Aberystwyth
  • Cyflogau Cystadleuol

Mae HCC yn ymgymryd â nifer o weithgareddau ar ran y diwydiant cig coch yng Nghymru gan gynnwys hyrwyddo’r brandiau Cig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI a phorc.

 Ar hyn o bryd mae gennym gyfle cyffrous ar gyfer a Datblygu’r Gadwyn Gyflenwi*.

Nod y swydd yw gweithredu mesurau yn y sectorau defaid, gwartheg a moch sydd wedi’u hanelu at wella ansawdd, cysondeb a phroffidioldeb

Bydd y swyddi a nodir gyda * yn cael eu llenwi ar naill ai lefel Swyddog neu Swyddog Gweithredol yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad.

I wneud cais, cwblhewch ffurflen gais trwy ymweld â’n gwefan gan y botwm “Ymgeisio” ar y dudalen hon.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Llun 2 Hydref 2017