Catering Assistant x 2

Expiring today

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£12,274.39 a year
Posted
13 Sep 2017
Closes
24 Sep 2017
Contract Type
Contract
Hours
Part Time

Cynorthwy-ydd Arlwyo x 2

Canolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian

Cyflog: £12,274.39 y flwyddyn (pro rata hyd at gyflog amser llawn o £15,395)

Rhif Swydd: 102064 a 102458

Oriau: 4 diwrnod yr wythnos (29.5 awr yr un) hyblyg, gyda’r angen weithio ar rai benwythnosau

Math o gytundeb: Swydd 102064 - Penodiad Tymor Penodol, am 12 mis i ddechrau

Swydd 102032 - Parhaol

Byddwch yn rhan o’r tîm sy’n cynnig darpariaeth arlwyo a phrofiad ymwelwyr o safon uchel yng Nghanolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian.

A oes gennych chi ddiddordeb? Beth am alw draw yn y Ganolfan Ymwelwyr i drafod y swydd neu gysylltu â Julian Barnes ar 03000654131 neu ebostio julian.barnes@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 

Dyddiad cau: 24 Medi 2017

Er mwyn ymgeisio, anfonwch eich CV un ai i recruitment@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk NEU

cyflwynwch gopi papur yn y Ganolfan Ymwelwyr, Bwlch Nant yr Arian, Ponterwyd, Aberystwyth SY23 3AD.

  Catering Assistant x 2

Bwlch Nant yr Arian Visitor Centre

Salary: £12,274.39 a year (pro rata to full time salary of £15,395)

Post Number: 102064 and 102458

Hours: 4 days per week (29.5 hours each) flexible, with an element of weekend working

Contract type: Post 102064 - Fixed Term Appointment, initial 12 months

Post 102032 - Permanent

Be part of the team that delivers a high-quality catering and visitor experience at the Bwlch Nant yr Arian Visitor Centre.

Interested?

Why not call into the Visitor Centre to discuss the job role or contact Julian Barnes on 03000654131 or email julian.barnes@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Closing date: 24 September 2017

Visitor Centre, Bwlch Nant yr Arian, Ponterwyd, Aberystwyth SY23 3AD.