Board Member - Career Choices Dewis Gyrfa (Ccdg) / Careers Wales

Recruiter
WELSH GOVERNMENT
Location
Cardiff
Salary
8.00 GBP Annual
Posted
13 Aug 2017
Closes
14 Aug 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

CAREER CHOICES DEWIS GYRFA (CCDG) / CAREERS WALES

BOARD MEMBER

Remuneration - voluntary, unpaid for a minimum of 8 days per year.

Career Choices Dewis Gyrfa (CCDG) delivers careers information, advice and guidance services to young people and adults and we are looking for 4 highly committed, enthusiastic and motivated individuals who can contribute to the continued strengthening and development of CCDG.

For further details and to apply go to our website via the button below.

or for queries contact the Shared Service Helpdesk on

The closing date for applications is Thursday, 31 August 2017

CAREER CHOICES DEWIS GYRFA (CCDG) / GYRFA CYMRU

AELOD O'R BWRDD

Taliad cydnabyddiaeth - gwirfoddol, di-d??l am leiafswm o 8 diwrnod y flwyddyn.

Mae Career Choices Dewis Gyrfa (CCDG) yn cynnig gwasanaethau gwybodaeth, cyngor ac arweiniad am yrfaoedd i bobl ifanc ac oedolion ac rydym yn chwilio am 4 unigolyn hollol ymrwymedig a brwd sy'n gallu cyfrannu at barhau i gryfhau a datblygu CCDG.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais ewch i: neu os oes gennych ymholiadau ffoniwch y Ddesg Gymorth Cydwasanaethau

neu anfonwch e-bost at

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw Dydd Iau, 31 Awst 2017