Cydlynydd Tîm (Menter ac Adfywio)

1 day left

Location
Colwyn Bay, Conwy
Salary
£20,147 - £24,500 y flwyddyn
Posted
07 Aug 2017
Closes
17 Aug 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Cydlynydd Tîm (Menter ac Adfywio)

Llawn amser - 37.5 awr yr wythnos

£20,147 - £24,500 y flwyddyn

Bae Colwyn

Bydd Cydlynydd Tîm o fewn y Tîm Menter ac Adfywio yn gyfrifol am drin gweithgareddau o bob agwedd o ddydd i ddydd fel rhan o dîm deinamig a phrysur sydd wedi ei wasgaru ar draws Cymru. Bydd yn sicrhau bod gwaith y tîm yn cael ei wneud yn effeithlon ac yn gywir ac yn gwneud hi yn bosibl i’r tîm weithredu yn dda.

Mae gwaith y tîm yn amrywiol iawn ac yn cynnwys bob agwedd o ddatblygu celf a darparu grantiau o ddatblygu diwydiant cerdd i weithio gyda’r awdurdodau lleol.  Mae’r post hefyd yn gyfrifol am gydlynu ein Cynllun Casglu sy’n golygu cysylltu gyda perchenogion galerïau a’r rhai sy’n prynu. 

Bydd digon o gyfleoedd i ddatblygu eich sgiliau a’ch gwybodaeth a chymryd ymlaen darnau o waith mwy diddorol i gyd fynd gyda’ch diddordebau o dro i dro. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus wedi profi gallu mewn TG a sgiliau gweinyddol a bod yn angerddol am ein cenhadaeth o roi'r celfyddydau wrth wraidd y genedl. Mae’r gallu i weithio ar eich pen eich hun, blaenoriaethu tasgau a gweithredu yn effeithiol o dan bwysau yn hanfodol. Rydym hefyd yn chwilio am rywun sydd â sgiliau cyfathrebu da ac ymrwymiad personol i safonau uchel o ofal cwsmer.

Rydym yn gweithio yn Saesneg ac yn Gymraeg ac mae’n hanfodol bod yr ymgeisydd ar gyfer y  swydd hon yn rhugl yn y Gymraeg. 

Mae ein buddion yn cynnwys patrwm gwaith ac oriau gweithio hyblyg, gwyliau hael a phensiwn cyflog terfynol.  Am ragor o fanylion a ffurflen gais, ewch i www.arts.wales/jobs

Dyddiad cau: 12:00 canol dydd ar 17 Awst 2017

Rydym yn gweithredu Polisi Recriwtio Cyfle Cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned yn y Gymraeg neu'r Saesneg.