Cydlynydd Tîm (Ariannu'r Celfyddydau)

Expiring today

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
Gradd B: £10,073 - £12,250
Posted
07 Aug 2017
Closes
17 Aug 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Cydlynydd Tîm (Ariannu'r Celfyddydau)
Rhan amser, 18.5 o oriau'r wythnos

Gradd B: £10,073 - £12,250 (£20,147 - £24,500 pro rata) yn ddibynnol ar brofiad

Lleolir y swydd hon yng Nghaerdydd.

Mae’r Cydlynwyr Tîm o fewn Tîm Ariannu’r Celfyddydau yn gyfrifol am drafod gwaith beunyddiol pob agwedd ar weinyddu grantiau. Maent yn sicrhau y gwarentir a chofnodir bob cais am arian yn gywir, bod taliadau yn cael eu gwneud yn effeithiol ac effeithlon, a bod canlyniadau'r gweithgarwch ariannu yn cael eu monitro a chofnodi yn gywir.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad hysbys mewn swydd debyg a gwybodaeth o systemau rheoli grantiau ac ymwybyddiaeth weithiol dda o ddadansoddi data a chynlluniau grantiau. Bydd hefyd angen dealltwriaeth gynhwysfawr o weithdrefnau monitro a gwerthuso ariannol yn ogystal â sgiliau TG a gweinyddol da. Mae sgiliau Microsoft Excel da yn arbennig o bwysig o fewn y rôl hon.

Bydd gennych brofiad o flaenoriaethu gwaith, gan weithio'n effeithiol dan bwysau a meddu ar sgiliau cyfathrebu da ac ymrwymiad i ddarparu gofal cwsmeriaid ardderchog.

Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg a byddai rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn ddymunol ond nid yw'n hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae ein buddion yn cynnwys oriau/patrwm gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn.   Am ragor o fanylion a ffurflen gais ewch i www.celf.cymru/swyddi

Dyddiad cau: 12:00 canol ddydd ar 17 Awst 2017

Dylid anfon ffurflenni cais at adranadnoddaudynol@celf.cymru

Gweithredwn Bolisi Cyfle Cyfartal ar recriwtio a chroesawn geisiadau gan bob adran o'r gymuned yn y Gymraeg neu Saesneg.