Cyfarwyddwr Anweithredol

Location
Conwy
Salary
Di dâl - treuliau’n unig
Posted
04 Aug 2017
Closes
14 Aug 2017
Ref
225268673-01
Contact
Sandra Lee
Sectors
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Cyfarwyddwr Anweithredol

  • Math o Swydd: Cyfarwyddwr Anweithredol
  • Cyflog: Di dâl - treuliau’n unig

Cwmni Buddiannau Cymunedol yw Creu Menter a sefydlwyd yn Ebrill 2015 fel is-gorff i Cartrefi Conwy, y darparwr tai cymdeithasol mwyaf yn sir Conwy. Bwriad Creu Menter yw cynorthwyo’r rhai sydd bellaf o’r farchnad swyddi i wella eu sgiliau a’u hyder yn ymwneud â’r gwaith drwy gefnogi amrediad o gyfleoedd gwirfoddoli, hyfforddi a chyflogaeth gyda thâl.

Os oes gennych brofiad yn y meysydd canlynol rydym â diddordeb mewn clywed gennych:

  • Profiad busnes perthnasol ar lefel rheolaeth strategol
  • Cyflenwi gwasanaethau masnachol (cynnal a chadw eiddo, adnewyddu, adeiladu)
  • Addysg Oedolion a hyfforddiant
  • Lleoli pobl / rheoli
  • Rheolaeth ariannol fasnachol
  • Gweithio mewn partneriaeth strategol

Mae hwn yn gyfle gwych i rannu eich gwybodaeth fusnes a rhoi rhywbeth yn of i’r gymuned.

Am ymholiadau neu i ofyn am ffurflen gais cysylltwch â Sandra Lee - Ysgrifennydd Cwmni drwy e-bost drwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar waelod y dudalen hon.

Dyddiad Cau: Ceisiadau ysgrifenedig ffurfiol i’w derbyn erbyn 14 Awst 2017

More jobs like this