Members of Advisory Panels

Location
Aberystwyth, Ceredigion (Sir Ceredigion)
Salary
Competitive
Posted
03 Aug 2017
Closes
11 Sep 2017
Sectors
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Cyngor Llyfrau Cymru

Aelodau o Banelau Ymgynghorol

Y mae nifer cyfyngedig o leoedd gwag ar y Panelau canlynol ar hyn o bryd:

  • Panel Grantiau Cyhoeddi (Cymraeg)
  • Panel Grantiau Cyhoeddi (Saesneg)

Manylion pellach gan: Y Prif Weithredwr, Cyngor Llyfrau Cymru, Castell Brychan, Aberystwyth, Ceredigion  SY23 2JB

T (01970) 624151  E castellbrychan@llyfrau.cymru

Ceir gwybodaeth am y Cyngor ar llyfrau.cymru

Y dyddiad olaf ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 8 Medi 2017. 

Welsh Books Council

Members of Advisory Panels

There are a limited number of vacancies on the following Panels at present:

  • Publishing Grants Panel (Welsh-language)
  • Publishing Grants Panel (English-language)

Further details from: Chief Executive, Welsh Books Council, Castell Brychan, Aberystwyth, Ceredigion  SY23 2JB

T (01970) 624151  E castellbrychan@books.wales

More information on the Books Council at books.wales

Closing date for receipt of applications : 8 September 2017.

More jobs like this