Goruchwyliwr Cyflenwi

Location
Llandudno
Salary
Graddfa 5 (£14,148 - £16,575)
Posted
31 Jul 2017
Closes
31 Aug 2017
Ref
225265524-01
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Cyfleoedd gwych i ymuno â’r tîm yma yn Ysgol Glan Clwyd. Rydym yn edrych i lenwi o swydd ar gyfer y fiwyddyn ysgol newydd.

Goruchwyliwr Cyflenwi

  • Graddfa 5 (£14,148 - £16,575)
  • 32.5 awr yr wythnos, tymor ysgol yn unig

Rôl fydd yn cynnal sefydiogrwydd a diiyniant i’n disgyblion mewn gwersi sy’n cael eu heffeithio gan absenoideb byrdymor athrawon. Bydd yr unigoiyn llwyddiannus yn ymroddedig i hawl pob disgybl i gyrraedd ei holl botensial mewn awyrgyich bositif a chefnogol.

Mae gwybodaeth bellach ar gael ar wefan Sir Ddinbych gan y “Gwneud cais” botwm ar y dudalen hon.

Dyddiad Cau: 31/08/17

Mae’n hanfodol bod yr ymgeisydd Ilwyddiannus yn gallu cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg - ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Bydd y penodiad yn amodol ar Wiriad gan y Gwasanaethau Diogelu a Gwahardd.

This advert is for role at Ysgol Glan Clwyd for which the ability to speak Welsh is an essential requirement.