Activity Deliverer (North Wales)

Location
North Wales
Salary
£27,500 per annum
Posted
31 Jul 2017
Closes
28 Aug 2017
Ref
NWAD17
Contract Type
Temporary
Hours
Full Time

The Engineering Education Scheme Wales Ltd is currently seeking an Activity Deliverer, who will work under the supervision of the Senior Responsible Officer, liaising with the Senior Activity and F1 in Schools Managers to deliver exciting and motivating STEM activities for the STEMCymru II Project and EESW Ltd, initially on a fixed term contract to 30th June 2018.  (This post is currently funded until 30th June 2018, with a possible extension to 30th June 2021). 

As an Activity Deliverer, you will be responsible for delivering and developing STEM activities across North Wales.  You are advised to read the Job Description before applying for this vacancy.

The hours of work will be 37.5 hours per week, Monday to Friday and will be based from your home location in North Wales.  The salary for this position will be £27,500 per annum, with an allowance of 28 days’ holiday (including bank holidays).

To download the Job Description, Application Form and Equal Opportunities Monitoring Form, please visit http://www.stemcymru.org.uk/resources/.  Please send the completed forms and a copy of your CV to admin@eesw.org.uk by midday on Thursday 31st August 2017.

-------------------------

Mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru Cyf yn chwilio am Ddarparwr Gweithgareddau a fydd yn gweithio dan oruchwyliaeth yr Uwch Swyddog Cyfrifol, a chydweithio â’r Uwch Reolwyr Gweithgareddau a F1 mewn Ysgolion i darparu gweithgareddau STEM cyffrous ac ysbrydoledig i Brosiect STEMCymru II a Chynllun Addysg Beirianneg Cymru, ar gontract tymor penodol hyd 30 Mehefin 2018 i ddechrau. (Mae’r swydd hon yn cael ei chyllido tan 30 Mehefin 2018, gydag estyniad posibl hyd 30 Mehefin 2021).

Fel Darparwr Gweithgareddau, byddwch yn gyfrifol am ddarparu a datblygu gweithgareddau STEM ledled y Gogledd. Fe’ch cynghorir i ddarllen y Disgrifiad Swydd cyn gwneud cais am y swydd hon.

Byddwch yn gweithio am 37.5 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener a byddwch yn gweithio o’ch cartref yn y Gogledd. Cyflog y swydd hon yw £27,500 y flwyddyn, gyda lwfans o 28 diwrnod o wyliau (gan gynnwys gwyliau banc).

I lawrlwytho’r Disgrifiad Swydd, Ffurflen Gais a Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal, ewch i http://www.stemcymru.org.uk/resources/.  Anfonwch y ffurflenni wedi’u cwblhau a chopi o’ch CV at admin@eesw.org.uk erbyn hanner dydd, dydd Iau 31 Awst 2017.