Rheolwr Cyffredinol

6 days left

Location
Nghorwen
Salary
Hyd at £40k+ gyda Char a Buddiannau (pensiwn a.y.y.b)
Posted
27 Jul 2017
Closes
24 Aug 2017
Ref
225261252-01
Sectors
Management
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Rheolwr Cyffredinol – Corwen Farmers Cyf

Cyflog hyd at £40k+ gyda Char a Buddiannau (pensiwn a.y.y.b) ar gael yn ddibynnol ar brofiad a chymwysterau.

Mae cyfle cyffrous ar gael i berson uchelgeisiol reoli Cymdeithas Amaethyddol Gydweithredol sydd yn broffidiol ac sydd ag enw da yng ngogledd-ddwyrain Cymru.

Mae gan Corwen Farmers Cyf. (sydd â’i phencadlys yng Nghorwen) drosiant o dros £6m y flwyddyn ac mae’n gwneud elw cyson bob blwyddyn.

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus ddangos dealltwriaeth dda o fasnachu amaethyddol yn ogystal â dealltwriaeth o ffermio a bywyd gwledig yr ardal. Bydd hefyd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus allu rheoli ac ysgogi staff, a rheoli arian, enw da’r busnes, a meddu ar graffter masnachol cryf i brynu a phrisio’r cynnyrch sy’n cael ei werthu fel ei fod yn gystadleuol ac yn broffidiol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn adrodd yn uniongyrchol i fwrdd bychan o gyfarwyddwyr, sydd wedi eu hethol yn ddemocrataidd, a bydd angen iddo/iddi reoli llywodraethiant y busnes a sicrhau cydymffurfiaeth â phob mater rheoleiddio (e.e. FIAS, UFAS, BASIS, Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch i enwi dim ond rhai).

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn fanteisiol.

I wneud cais am y swydd hon, anfonwch CV llawn a manwl at Don Thomas, mynd i’r afael gan y botwm “Gwneud cais” ar y dudalen hon, sy’n helpu’r bwrdd i apwyntio.

Apply for Rheolwr Cyffredinol

Already uploaded your CV? Sign in to apply instantly

Apply

Upload from your computer

Or import from cloud storage

Your CV must be a .doc, .pdf, .docx, .rtf, and no bigger than 1MB


4000 characters left


By applying for a job listed on JobsWales.co.uk you agree to our terms and conditions and privacy policy. You should never be required to provide bank account details. If you are, please email us.

More jobs like this