Venue Hire Officer

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
Grade C £17,172.57 - £21,168.94
Posted
07 Jul 2017
Closes
23 Jul 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Venue Hire Officer

National Waterfront Museum, Swansea

35 Hours a week Regular weekend and evening work will be required.

Welsh is Desirable for this role

Permanent Contract

Salary: Grade C £17,172.57 - £21,168.94

(This is based on an FTA salary of £18,153.86 - £22,378.59)

Further details and an application form can be found at our website by clicking apply.

Closing Date  23 July 2017 Before 5pm

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is an equal opportunities employer. Applications are welcome from all sections of the community.

Swyddog Llogi Cyfleusterau

Amgueddfa Genedlaethol Y Glannau Abertawe

35 Awr yr wythnos Bydd yn rhaid gweithio ar benwythnosau ac yn y nos yn rheolaidd.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol i’r swydd hon

Contract Parhaol

Cyflog: Gradd £17,172.57 - £21,168.94

(Mae hyn wedi’i seilio ar cyflog llawn amser o £18,153.86 - £22,378.59)

Mae mwy o fanylion a ffurflen gais ar www.amgueddfacymru.ac.uk/swyddi

Dyddiad Cau: 23 Gorffennaf 2017 Cyn 5yh

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.