Communications Officer

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£23,586 - £29,628
Posted
12 Jun 2017
Closes
30 Jun 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Communications Officer

We’re looking for a talented Communications Officer to join our award winning team.

Do you have a flair for engaging people with excellent content, using the right channels for the right audiences?

If you have demonstrable experience co-ordinating events and producing video content then we’d love to hear from you.

If you’re a talented all-rounder, with an interest in working in a busy and rewarding environment, then this could be the job for you.

The Communications Officer will be accountable to the Head of Communications for creating engaging content, such as blog posts, press releases, web copy, microsites and newsletters, tailoring language effectively, according to the target audience and channel.

You will also assist the Digital Communications Officer in publishing and managing content on the WAO corporate website and Intranet.

The nature of the work in this role will typically require a rich skill mix, to advise and assist with complex enquiries from the general public, journalists and other stakeholders. The post holder will also support the promotion of our work through a variety of events and through PR, digital media and marketing activities.

For further information on the role and on how to apply are available on the Wales Audit office website by clicking the apply button.

Salary: £23,586 - £29,628 - Salary on appointment is at the minimum of the range.

PLEASE NOTE: The assessment centre will be run during w/c 10 July 2017.

Closing date: 30/6/2017.

 

Swyddog Cyfathrebu

Rydym yn edrych am unigolyn profiadol o fewn cysylltiadau cyhoeddus i weithio fel Swyddog Cyfathrebu o fewn ein tîm gwobrwyedig.

Oes gennych chi’r ddawn o ddenu pobl at gynnwys gwych gan ddefnyddio’r sianel fwyaf priodol?

Os oes gennych brofiad o gydlynu digwyddiadau a chynhyrchu fideos, hoffwn glywed gennych.

Os oes diddordeb gennych weithio mewn amgylchedd prysur a gwobrwyol ac rydych yn dalentog ac amryddawn, hon yw’r swydd i chi.

Bydd y sawl llwyddiannus yn cydlynu gweithgareddau cyswllt cyhoeddus a chyfathrebu’r holl adroddiadau cenedlaethol gan drafod â’r cydlynydd cyhoeddi i gadarnhau amserlenni, bod unrhyw weithgaredd cyfathrebu yn gyson â’r broses cyhoeddi a bod yna swyddog cyfathrebu yn arwain ar gyfathrebiadau pob adroddiad.

Bydd natur y gwaith o fewn y swydd hon yn gofyn am amrywiaeth eang o sgiliau yn ogystal â chynghori a chynorthwyo gydag ymholiadau cymhleth gan y cyhoedd, newyddiadurwyr a rhanddeiliaid eraill. Bydd y sawl llwyddiannus hefyd yn hyrwyddo’n gwaith trwy ddigwyddiadau a gweithgareddau cyswllt cyhoeddus, cyfryngau digidol a marchnata.

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais am un o’r swyddi hyn ar gael ar y Wefan Swyddfa Archwilio Cymru https://walaoli.webitrent.com/walaoli_webrecruitment/wrd/run/ETREC107GF.open?VACANCY_ID=5596771F0y&WVID=42311302OJ&LANG=CYM

Disgrifiad:£23,586 - £29,628  Wrth benodi, bydd y cyflog ar waelod y raddfa

I gael trafodaeth anffurfiol am y swydd cysylltwch â Rachel Moss ar 02920320521 neu 07813 821530.

NODER: Cynhelir y ganolfan asesu yn ystod yr wythnos yn dechrau Gorfennaf 10fed 2017.

Dyddiad Cau’r Cais: 30/6/17