Datblygwr gwe

Location
CF10 1EP, Cardiff
Salary
£19,616 - £25,739
Posted
05 May 2017
Closes
25 May 2017
Ref
225208221-01
Contract Type
Temporary
Hours
Full Time

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnig ystod eang o gyfleoedd cyflogaeth ac mae’n ceisio penodi staff brwdfrydig i weithio o fewn gwasanaethau’r Llyfrgell. Gwahoddir ceisiadau am y swydd ganlynol:

Datblygwr gwe

  • Band 3: £19,616 - £25,739
  • 37 awr yr wythnos
  • sefyllfa tymor penodol am 1 flwyddyn

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 25 Mai, 2017
Dyddiad y cyfweliadau: Mehefin 1, 2017

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru Web Dylunio a Adain Datblygu yn chwilio am ymgeisydd brwdfrydig i gynorthwyo wrth ddylunio, datblygu a chynnal gwefannau craidd a phrosiect.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn dangos sylw i fanylder, y gallu i ddehongli a gweithio i friff llym (ond nid yw’n ofni mynegi syniadau newydd), profiad cadarn o HTML, CSS, PHP fframweithiau ac integreiddio cronfa ddata, ynghyd â phrofiad o ddatblygu rhyngwyneb .

Am becyn gwybodaeth a manylion am sut i wneud cais, ewch i’n gwefan drwy y botwm “Gwneud cais” ar y dudalen hon.

Mae myfyrwyr sydd â phrofiad, disgwyl graddio yn 2017, yn cael eu hannog i wneud cais am y swydd hon. Bydd cyfweliadau yn cael ei roi ar y cadarnhad o gwblhau’n llwyddiannus gradd.

Mae’r pecyn cyflogaeth yn cynnwys 27 diwrnod o wyliau, pensiwn cyflog terfynol, polisïau sy’n gyfeillgar i deuluoedd, oriau gweithio hyblyg a phrisiau gostyngol yn y bwyty. Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal.