Arweinydd Tîm Dillad a Dodrefn

Location
Caernarfon
Salary
£17,221 y flwyddyn (pro-rata)
Posted
03 Feb 2017
Closes
22 Feb 2017
Ref
225137965-01
Sectors
Public Sector
Contract Type
Temporary
Hours
Full Time

Mae Antur Waunfawr yn cynnig cyfleoedd hamdden i hyrwyddo Iechyd a Lles yn ogystal â chyfleoedd gwaith i oedolion ag anableddau dysgu ac eraill dan anfantais yn y gymuned. Er mwyn sicrhau gwasanaeth o’r ansawdd uchaf rydym yn chwilio am unigolion blaengar i ymuno â’r Cwmni.

Arweinydd Tîm Dillad a Dodrefn
(Gwasanaeth Ailgylchu ac Ailddefnyddio)

  • Oriau gwaith: 37.5 awr yr wythnos dydd Llun – dydd Sul, oriau hyblyg
  • Cytundeb: Blwyddyn yn y lle cyntaf – gyda phosibilrwydd am estyniad
  • Cyflog: £17,221 y flwyddyn (pro-rata)
  • Lleoliad: Warws Werdd, Stâd Cibyn, Caernarfon

Mae hon yn swydd newydd gyffrous i arwain y gwasanaeth ailgylchu ac ail-ddefnyddio dodrefn a chynllun defnyddiau sy’n gwasanaethu’r cymunedau lleol. Mae’r gwasanaeth yma wedi ei sefydlu mewn partneriaeth â Chyngor Gwynedd.

Mae’r Warws Werdd, Beics Menai a Chaergylchu yn rhan o dri busnes gwyrdd Antur Waunfawr. Gweithredir o Gei Llechi, Caernarfon â Stad Cibyn, Caernarfon. Mae’r cynllun yn creu cyfleoedd gwaith i oedolion ag anableddau dysgu drwy werthu, llogi, trwsio, gwasanaethu, ail-ddefnyddio ac ailgylchu beics, dodrefn, dillad a phlastigion.

Bydd yn ofynnol i’r unigolion llwyddiannus gael trwydded yrru lawn ac yn berchen car.

Mae’r penodiadau uchod yn amodol i archwiliad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Am becyn swydd, ewch i’n gwefan drwy y botwm “Gweithredu” ar y dudalen hon.

Dyddiad Cau ar gyfer y swyddi: Dydd Mercher 22 Chwefror 2017

(This is an advertisement for a Beics Menai Officer for which fluency in Welsh and English is essential)

More jobs like this