Swyddog Datblygu: Marchnata a Chyfathrebu

Location
Bangor
Salary
£25,298 - £28,452
Posted
13 Jan 2017
Closes
01 Feb 2017
Ref
225122599-01
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Swyddog Datblygu: Marchnata a Chyfathrebu

  • Cyflog: £25,298 - £28,452
  • Lleoliad: Bangor

Bydd y Swyddog Datblygu: Marchnata a Chyfathrebu yn gweithredu fel aelod o’r tîm cyfathrebu sydd yn rhoi strategaeth gyfathrebu’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar waith. Bydd yn gyfrifol yn benodol am ymgysylltu gydag ystod o randdeiliaid yn rhanbarth Gogledd Cymru yn cynnwys disgyblion ysgol blwyddyn 12 a 13, darpar fyfyrwyr, myfyrwyr, athrawon a staff y prifysgolion, er mwyn sicrhau ymwybyddiaeth uchel o’r cyfleoedd sydd ar gael ac am waith y Coleg.

Bydd hefyd yn gyfrifol am bresenoldeb a datblygiad cyfryngau cymdeithasol amrywiol y Coleg ac am ddatblygu, cynnal a diweddaru cynnwys prif wefan y Coleg.

Am fwy o wybodaeth a ffurflenni cais, ewch i’n gwefan drwy y botwm “Gweithredu” ar y dudalen hon.

Dyddiad Cau: 12:00 1 Chwefror 2017

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gyflogwr Cyfle Cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir.

This advertisement is for a Marketing and Communications Development Officer for which Welsh language skills are essential.