Awdurdod Parc Cenedlaethol Aelodau

Location
Eryri
Salary
Cystadleuol
Posted
13 Jan 2017
Closes
30 Jan 2017
Ref
225119105-03
Sectors
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Penodiadau i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

A hoffech helpu i arwain Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri?

A fedrwch roi arweinyddiaeth effeithiol i Awdurdod y Parc fel aelod, drwy gyfrannu at warchod a gwella’r Parc Cenedlaethol, hyrwyddo cyfleoedd i fwynhau ei nodweddion arbennig a helpu i gynnal datblygiad economaidd a chymdeithasol ei gymunedau? A fedrwch helpu i ddatblygu cynlluniau strategol i’r dyfodol a sicrhau bod prif waith Awdurdod y Parc yn cael ei drafod yn effeithiol ac yn effeithlon?

Am fanylion pellach ac i wneud cais, ewch i’n gwefan trwy y botwm “Gweithredu” ar y dudalen hon.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 30 Ionawr 2017.

Angen fersiwn print bras, Braille neu sain? Ffoniwch 029 2082 5454