Cymhorthydd Gweinyddol

Location
Bae Penrhyn, Llandudno
Salary
Graddfa GO4; Pwyntiau 19 - 21 (£14,362 - £15,429 y flwyddyn)
Posted
06 Jan 2017
Closes
20 Jan 2017
Ref
225115826-01
Contact
Mrs Ann Davies
Contract Type
Temporary
Hours
Full Time

Ysgol Y Creuddyn
Pennaeth: Mr Trefor Jones, B.A.
(Ysgol Gyfun Gymraeg 11 - 18 oed - 616 o ddisgyblion)

Ail Hysbyseb
Yn eisiau erbyn 1 Chwefror 2017 neu mor fuan a phosibl wedi hynny

Cymhorthydd Gweinyddol (Arholiadau a Gweithdrefnau Cyflenwi Staff)

  • Swydd dros dro, cyfnod mamolaeth
  • 32.5 awr yr wythnos Tymor Ysgol a 10 diwrnod
  • Cyflog: Graddfa GO4; Pwyntiau 19 - 21 (£14,362 - £15,429 y flwyddyn)

Mae’r swydd hon yn ymwneud â phrosesau gweinyddol a threfniadaethol yr ysgol, yn bennaf arholiadau a gweithdrefnau cyflenwi staff.

Oherwydd natur y swydd byddwn yn gofyn am Ddatguddiad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus.

Ffurflen gais a manylion ychwanegol am y swydd i’w cael gan Mrs Ann Davies - Rheolwr Busnes, mynd i’r afael gan y botwm “Gweithredu” ar y dudalen hon, a dychwelyd i'r un cyfeiriad.

Dyddiad Cau Ar Gyfer Y Swydd: Hanner dydd, Dydd Gwener, 20fed Ionawr 2017

(The above is an advertisement for administrative post where the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential)