Casual Nursery Assistants

Location
Carmarthen, Carmarthenshire (Sir Gaerfyrddin)
Salary
Minimum Wage
Posted
19 Dec 2016
Closes
16 Jan 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Casual Nursery Assistants

Carmarthen Campus

Minimum Wage

Y Gamfa Wen is a purpose built day nursery located at the Carmarthen campus of the University of Wales Trinity Saint David. The nursery provides a safe and welcoming environment where children receive the best care and attention. Ample play space, indoors and out, high quality equipment, and well qualified staff all combine to provide an enriching experience for children.

The Nursery is looking for casual team members who are great with babies and children and can facilitate and care in a fun and caring environment. We are specifically looking for Welsh speaking applicants. You’ll require a childcare qualification and experience, and flexibility is a must.

The focus of the Nursery Assistant post will be to provide a child centred environment where the children are cared for in a safe, secure and happy atmosphere, where their individual needs are met and innovative methods are implemented to enhance each individual child’s development within the group setting. 

The post would be subject to a Disclosure & Barring (DBS) Check.

If you are interested in casual work as a Nursery Assistant, contact the Nursery Manager by clicking apply.

 

 

Cynorthwy-wyr Meithrin Achlysurol

Campws Caerfyrddin

Isafswm cyflog

Meithrinfa ddydd a adeiladwyd yn bwrpasol yw Y Gamfa Wen. Fe'i ceir ar gampws Caerfyrddin, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Mae'r feithrinfa'n darparu amgylchedd diogel a chroesawgar lle caiff plant y gofal a'r sylw gorau posibl. Mae digon o le i chwarae yma, y tu mewn a'r tu allan, ynghyd ag offer o ansawdd uchel a staff cymwys iawn, a chyfuna’r holl bethau hyn i ddarparu profiad a fydd yn cyfoethogi'r plant.

Mae'r Meithrinfa yn chwilio am weithwyr achlysurol i ymuno â’r tîm, sy’n wych gyda babanod a phlant ac sy’n gallu hwyluso a gofalu mewn amgylchedd o hwyl a gofal. Yn benodol rydym ni’n chwilio am ymgeiswyr sy’n siarad Cymraeg.  Bydd angen cymhwyster gofal plant a phrofiad, a rhaid bod yn hyblyg.

Canolbwynt swydd Cynorthwy-wyr Meithrin fydd darparu amgylchedd sy’n canolbwyntio ar y plentyn, lle gofalir am blant mewn awyrgylch diogel a hapus gyda’u hanghenion unigol yn cael eu diwallu, a dulliau blaengar yn cael eu gweithredu er mwyn cyfoethogi datblygiad pob plentyn unigol o fewn y grŵp.  

Mae’r swydd hon yn amodol ar archwiliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwaith achlysurol fel Cynorthwyydd Meithrin, cysylltwch â'r Rheolwr y Feithrinfa drwy glicio berthnasol.