Gweithwraig Cefnogol (Gwasanaeth Dydd Preswyl)

Location
Waunfawr, Caernarfon a/neu Penygroes
Salary
£14,040 (£7.20 yr awr) y fl wyddyn (pro rata)
Posted
01 Dec 2016
Closes
21 Dec 2016
Ref
225096735-01
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Mae Antur Waunfawr yn cynnig cyfl eoedd hamdden i hyrwyddo Iechyd a Lles yn ogystal â chyfl eoedd gwaith i oedolion ag anableddau dysgu ac eraill dan anfantais yn y gymuned. Er mwyn sicrhau gwasanaeth o’r ansawdd uchaf rydym yn chwilio am unigolion blaengar i ymuno â’r Cwmni.

Gweithwraig Cefnogol (Gwasanaeth Dydd Preswyl)
1 x swydd i weithio 64 awr y mis (Llun - Sul)
Cytundeb: Blwyddyn yn y lle cyntaf gyda phosibilrwydd o estyniad
Cyflog: £14,040 (£7.20 yr awr) y fl wyddyn (pro rata)
Lleoliad: Waunfawr, Caernarfon a/neu Penygroes
Mae’r ddwy swydd uchod yn agored i fenywod yn unig o dan S7(2)(e) y ddeddf gwahaniaethu ar sail rhyw 1975

Byddwch yn aelod allweddol o dîm sy’n sicrhau bod y gwasanaethau yn ymateb i ofynion amrywiol yr unigolion a’r teuluoedd/gofalwyr. Mae’n hanfodol i’r holl ymgeiswyr fod yn awyddus i weithio efo pobl ag anabledd dysgu mewn rôl sy’n galluogi’r unigolyn i fyw bywyd i’w llawn botensial. Bydd deilydd y swyddi yn cefnogi’r unigolion sy’n derbyn y gwasanaeth i ddatblygu eu sgiliau byw, gwaith, hamdden a chymdeithasol.

Anfonwch e-bost atom drwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar waelod y dudalen hon.

Bydd yn ofynnol i’r unigolion llwyddiannus gael trwydded yrru lawn ac yn berchen car.
Mae’r penodiadau uchod yn amodol i archwiliad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Dyddiad Cau ar gyfer y swydd: Dydd Mercher 21 Rhagfyr 2016

(This advertisement is for Support Worker (Residential) Support Worker (Day/Residential), Support Worker (Day/Leisure) and Relief Support Worker posts for which fluency in Welsh and English is essential.)

Apply for Gweithwraig Cefnogol (Gwasanaeth Dydd Preswyl)

Already uploaded your CV? Sign in to apply instantly

All answers are required

Apply
}

Upload from your computer

Or import from cloud storage

Your CV must be a .doc, .pdf, .docx, .rtf, and no bigger than 1MB


4000 characters left


By applying for a job listed on JobsWales.co.uk you agree to our terms and conditions and privacy policy. You should never be required to provide bank account details. If you are, please email us.