Athrawon Cynradd Cyfrwng Cymraeg yn Sir y Fflint

Location
Flintshire
Salary
£80 - £130 per day
Posted
25 Nov 2016
Closes
23 Dec 2016
Contract Type
Temporary

Athrawon Cynradd Cyfrwng Cymraeg yn Sir y Fflint.

Excell Supply ydy Arbenigwyr Sector Addysg sy’n tyfu gyflymaf a rydyn ar hyn o bryd yn ricriwtio ar gyfer swyddi addysgu cynradd yn y Cyfnod Sylfaen (CS) a Chyfnod Allweddol 2 (CA2)  i weithio yn Sir y Fflint. Mae gennym gyfleoedd ar gyfer gwaith dydd-i-ddydd a hir-dymor mewn ysgolion yn yr ardal leol.

Rydyn yn  chwilio am athrawon egniol sy’n awyddus i gael cymryd rhan mewn pob agwedd o fywyd ysgol. Rydyn eisiau darparu’n ysgolion gydag athrawon angerddol sy’n medru cynllunio a chynnig gwersi gwefreiddiol i hybu cyrhaeddiad dysgwyr.

Os ydych chi’n greadigol , yn ddeinamig, yn berchen ar brofiad dosbarth ardderchog, yn berchen ar eirdaon gwych a llond troll o frwdfrydedd, yna ydyn ni eisiau clywed gennych.

Mae Excell Supply yn cynnig graddfeydd tâl arbennig o gystadleuol, hyfforddiant, datblygiad gyrfa proffesiynol a chanllaw gan ymgynghorwyr addysg profiadol yn cynnig arweiniad gyrfaol a chefnogaeth. Bydd pob ymgeisydd yn profi proses gofrestru, yn berchen ar SAC a  DGG amserol.

I ymgeisio am y swydd hon, ebostiwch eich CV i lyndsay.andrews@excell-supply.com