Senior Regeneration Officer x 2

Location
Barry
Salary
£31,288 - £36,019 p.a.      
Posted
24 Nov 2016
Closes
08 Dec 2016
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Senior Regeneration Officer x 2 (Temporary - Project funded until March 31st 2020) / Uwch Swyddog Adfywio x 2 (Dros dro - Project wedi'i ariannu tan 31 Mawrth 2020)

Post Reference/ Cyfeirnod y swydd: S-EL-EDT36/ S-EL-EDT37

Graddfa /Grade I, SCP 36 - 41  £31,288 - £36,019 p.a.      

Location/ Lleoliad: Barry/ Y Barri                 

Closing Date/ Dyddiad cau : 08.12.16 17:00

Further Information

Days / Hours of Work/ Diwrnodau / Oriau Gwaith:  37 hours per week/ 37 awr yr wythnos

Brief Description of Post/ Disgrifiad byr o’r swydd

To support communities and businesses to develop and deliver economic development and regeneration.

Cefnogi cymunedau a busnesau i ddatblygu a darparu datblygu economaidd a phrojectau adfywio.

DBS Check Required/ Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?

None/ Dim

For Further Information Contact/ Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: Phil Chappell 01446 704750

www.valeofglamorgan.gov.uk