Trainee Accountant

Location
Various
Salary
£17,547 - £19,939 p.a.   
Posted
24 Nov 2016
Closes
08 Dec 2016
Sectors
Accountancy
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Trainee Accountant (Temporary Fixed Term Contract 3 Years) / Cyfrifydd dan Hyfforddiant (Dros dro Cytundeb Cyfnod Sefydlog 3 Blynedd)

Post Reference/ Cyfeirnod y swydd: W-RM-AC009

Gradd /Grade E, SCP 17 - 21  £17,547 - £19,939 p.a.                          

Location/ Lleoliad: Various/ Amrywiol    

Closing Date/ Dyddiad cau: 08.12.16 17:00

Further Information

Days / Hours of Work/ Diwrnodau / Oriau Gwaith

Monday - Friday / 37 hours per week

Llun - Gwener / 37 awr yr wythnos

Brief Description of Post/ Disgrifiad byr o’r swydd

To assist in the provision of financial, systems, accountancy and audit services and to study for the CIPFA professional accountancy qualification.

Cynorthwyo yn y broses o ddarparu gwasanaethau ariannol, systemau, cyfrifyddiaeth ac archwilio, ac astudio ar gyfer cymhwyster cyfrifyddiaeth proffesiynol CIPFA.

DBS Check Required/ Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?

None/ Dim

For Further Information Contact/ Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: Carolyn Michael

Operational Manager Accountancy / Rheolydd Gweithredu Cyfrifyddiaeth 01446 709778

www.valeofglamorgan.gov.uk

More jobs like this