Rheolwr Canolfan - Hyfforddiant Galwedigaethol/ Dysgu yn y Gwai

Location
Wrexham, Wales
Salary
£34560 - £40000 per annum
Posted
22 Nov 2016
Closes
14 Dec 2016
Ref
5864
Contact
Chris Whelan
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
  • Addysgu yn ystod yr oriau dynodedig yn ôl y gofyn, gydag ymagwedd hyblyg at ddarparu ar draws meysydd y cwricwlwm yn ôl yr angen i gyflawni gofynion y contract.
  • Cynllunio, arwain a datblygu meysydd y cwricwlwm i sicrhau cydymffurfiaeth â fframwaith y cwricwlwm cenedlaethol, arfer gorau a thargedau ansawdd.
  • Sicrhau bod y dysgwyr yn cael eu diogelu.
  • Sicrhau bod cofnodion y dysgwyr yn cael eu cadw yn unol â pholisïau diogelu data a Novus Cambria.
  • Rheoli'r timau cyflwyno o ddydd i ddydd yn unol â'r polisïau a gweithdrefnau y cytunwyd arnynt.
  • Llunio a monitro adroddiadau uniongyrchol.
  • Arwain ar gyflwyno darpariaeth sy'n canolbwyntio ar y dysgwyr a darpariaeth sy'n canolbwyntio ar y cyflogwr.
  • Cyfrannu tuag at ddatblygu'r y cwricwlwm.
  • Adrodd yn ôl yn fanwl gywir ac mewn pryd ynglŷn â chyllid a gweithgarwch cydymffurfio
  • Sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch a gofynion diogeledd y carchar.