Director of Education & Children’s Services/Y Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant

Location
Carmarthen, Carmarthenshire (Sir Gaerfyrddin)
Salary
£113,389 - £121,998
Posted
17 Oct 2016
Closes
31 Oct 2016
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Director of Education & Children’s Services

Salary: £113,389 - £121,998

Carmarthenshire County Council is a high performing, vibrant and forward-thinking local authority that is constantly looking to improve, and is committed to maintaining its excellent reputation for delivering first class services.

Are you the right person for the above post?

If so, you will have considerable energy and drive, with a proven track record of successful leadership and strategic management within a multi-functional organisation of comparable scope and complexity. Crucially, you will know what first class services look like and how to help your staff achieve these standards within a demanding environment. The ability to communicate fluently in Welsh is required to accomplish this post. Support can be provided on appointment to reach this level.

For an informal discussion about the role, please contact Mark James, Chief Executive, Carmarthenshire County Council on 01267 224110

For an application pack visit: www.carmarthenshire.gov.wales

 Closing Date: 31 October 2016

 Application forms should be returned to: Paul Thomas, Assistant Chief Executive, (People Management and Performance), Building 14, St David’s Park, Job’s Well Road, Carmarthen, SA31 3HB.

 

 

Y Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant

Cyflog £113,389 - £121,998

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn awdurdod lleol uchel ei berfformiad, bywiog a blaengar sy'n ceisio gwella'n barhaus ac mae wedi ymrwymo i gynnal ei enw rhagorol am gyflwyno gwasanaethau o'r radd flaenaf.

Ai chi yw’r ymgeisydd cywir ar gyfer y swydd uchod?

Os ydych, bydd gennych lawer o egni a phenderfyniad, a phrofiad llwyddiannus o arwain a rheoli’n strategol o fewn sefydliad a chanddo sawl swyddogaeth ac sy’n debyg o ran cwmpas a chymhlethdod. Yn bwysicaf oll, byddwch yn gwybod beth yw gwasanaethau o’r radd flaenaf a sut i helpu eich staff i gyflawni’r safonau hyn o fewn amgylchedd sy’n gofyn llawer. Mae angen gallu cyfathrebu’n rhugl yn Gymraeg er mwyn cyflawni gofynion y swydd hon. Gellid darparu cefnogaeth i gyrraedd y lefel hon yn dilyn penodi.

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Mark James, Prif Weithredwr, Cyngor Sir Gâr, drwy ffonio 01267 224110.

I gael pecyn ymgeisio ewch i: www.sirgar.llyw.cymru

Dyddiad Cau: 31 Hydref 2016

Ar ôl llenwi'r ffurflen gais, dylid ei hanfon at: Paul Thomas, Prif Weithredwr Cynorthwyol (Rheoli Pobl a Pherfformiad), Adeilad 14, Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin, SA31 3HB.