DIRPRWY GYFARWYDDWR GWERSYLL

Location
Llangrannog, Llandysul
Salary
£35,368 – £41,001
Posted
05 Oct 2016
Closes
20 Oct 2016
Sectors
Management
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

DIRPRWY GYFARWYDDWR GWERSYLL LLANGRANNOG

Cyflog: £35,368 – £41,001

Disgrifiad:

Rydym yn chwilio am Ddirprwy Gyfarwyddwr fydd â chyfrifoldeb
dros ddatblygu a gweithredu cynllun marchnata effeithiol ar gyfer y gwersyll.
Bydd yn aelod allweddol o’r tîm rheoli, ac yn cyfrannu at ddatblygiad y
Gwersyll yn ei gyfanrwydd yn greadigol ac effeithiol. Bydd angen i’r unigolyn
llwyddiannus fod yn effro i bob cyfle i ddenu cyllid ychwanegol i sicrhau
datblygiadau yn y gwersyll a bod yn barod i gynrychioli Gwersyll Llangrannog yn allanol gan ddatblygu partneriaethau fydd o fudd i’r gwersyll.

Dyddiad cau:

Hanner dydd ar 17 Hydref, 2016

Manylion llawn:

urdd.cymru/swyddi neu 01239 652 163

Os hoffech gael gair anffurfiol cysylltwch â Mai Parry Roberts (Cyfarwyddwr Busnes a Phersonél) ar y manylion drwy glicio berthnasol

More jobs like this